Hot girl… Phạm Thanh Hằng

Hot girl Phạm Thanh Hằng

  • Photo: Tường Ryder
  • Director: Huyhoang Đoàn
  • Ekip: Trưởng Hội Trí Hiếu Vũ Hồng Phong
  • Make up: Thu Thảo
  • Mod: Hang Thanh Pham Hằng Xíu
  • Location: Phu Dien Station