Hot girl…. Như Ca


Hình như chơm chớm thu qua ngõ
Ngọn gió heo may lững thững về
Áo lụa còn nguyên mùi vải mới
Rộn ràng chim trỗi khúc đam mê

Lens 70-200 f2.8
https://xn—dep-uqa.vn/2017/07/ven-toc-cho-thu-model-nhu-ca.html