Hot girl…Hà Tuệ

Hà Tuệ sinh năm 1989, cao 1,78m, số đo 86-58-87. Cô thuộc hàng siêu mẫu thế giới.
https://xn—dep-uqa.vn/2020/04/ha-tue.html