Hot girl…Dương Tú Anh

ra mắt MXH Lotus Make up: Tâm Tâm
Hair: Quang Khoi Nguyen
Stylist: Travis Nguyen
Fashion: Hacchic Couture
Accessories: #FrankMuller
Photo: Hoàng Nam


https://xn—dep-uqa.vn/2019/09/duong-tu-anh.html